(6kB) (7kB)
Internetowy serwis Wychowanków, Pedagogów i Uczniów
I LO i Gimnazjum im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Historia : Profesorowie i wychowankowie Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Profesorowie i wychowankowie
Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
polegli i pomordowani
w czasie II wojny światowej ( 1939 - 1945 )


Profesorowie:
1. Abt Stefan, ksiądz (prefekt) - zginął w Dachau w r. 1942
2. Adamczyk Tadeusz
(dyrektor szkoły - w l. 1934-1935, nauczyciel i działacz oświatowy)
- rozstrzelany przez Niemców w Warszawie w r. 1944
3. Chmielewski Stanisław (matematyk) - zginął w Forcie VII (Poznań) w r. 1940
4. Chrzanowski Bogdan (filolog klas.) - por. rez. WP, zginął w bitwie nad Bzurą w r. 1939
5. Drygas Stefan, ksiądz (prefekt) - zginął w Gusen w r.1940
6. Irżabek Zygmunt (filolog klas. i historyk) - rozstrzelany w Kościanie w r. 1939
7. Jasiński Jan (w.f., drużynowy i opiekun "Błękitnej XIV") - zmarł na skutek ran doznanych w bitwie nad Bzurą w r. 1939
8. Jeż Piotr (matematyk) - kpt. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
9. Koczocik Józef (filolog klas.) - zginął w Forcie VII (Poznań) w r. 1940
10. Manitius Gustaw, pastor - zginął w Forcie VII (Poznań) w r. 1940
11. Schmidt Stefan (polonista) - rozstrzelany w lasach podpoznańskich w r. 1942
12. Troczyński Konstanty (polonista, krytyk literacki) - zginął w Oświęcimiu w r. 1942
13. Warmiński Edward, ksiądz (prefekt) - zginął w Dachau w r. 1942
14. Winiewicz Kazimierz (filolog klas.) - zginął w Forcie VII (Poznań) w r.1940
Wychowankowie:
1. Andrzejewski Bogdan matura 1927 - ppor. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
2. Antoszewski Lech matura 1930 - por. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
3. Au Jan matura 1931 - ppor. WP, zginšł w wypadku samochod. we Włoszech w r. 1944 (zaraz po bitwie pod M. Cassino)
4. Biedziński Stefan matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
5. Binkowski Mieczysław matura 1939 - zginął po powrocie z obozu koncentracyjnego
6. Bączkowski Witold matura 1937 - ppor. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
7. Bogacki Bolesław matura 1938 - zginął w powstaniu warszawskim w r. 1944
8. Borówka Bronisław matura 1935 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
9. Borsukiewicz Stefan matura 1938 - poeta, por.WP, zginął w wypadku spadochronowym w Anglii w r. 1942
10. Bruździński Witold matura 1937 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
11. Buczkowski Wacław matura 1923 - por. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
12. Chojnacki Stefan wychowanek - zginął w więzieniu Berlin -Plötzensee w r. 1942
13. Chudziński Michał matura 1923 - por. rez. WP, zginął w Charkowie w r. 1940
14. Dembiński Bogumił matura 1922 - rozstrzelany w Warszawie w r. 1942
15. Fołdziński Włodzimierz matura 1937 - poległ w obronie Gdyni w r. 1939
16. Ginter Henryk matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
17. Glinkowski ? wychowanek - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
18. Golembka Wacław wychowanek - zginął w więzieniu we Wrocławiu w r. 1942
19. Goławski Edmund matura 1924 - prawnik - prokurator, zginšł w Katyniu w r. 1940
20. Gorzyński Klemens matura 1923 - zginął w Forcie VII (Poznań)
21. Gostomski Jan matura 1931 - por. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
22. Graeve Władysław matura 1924 - por. rez. WP, poległ w kampaniiwrześniowej w r. 1939
23. Gumkowski Jan matura 1932 - por. pilot WP, ranny w kampanii wrześniowej, zginął w szpitalu w Dubnie (Wołyń) w r. 1939
24. Hübner Stefan matura 1931 - ppor. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
25. Jandy Tadeusz matura 1925 - zginął w Oświęcimiu w r. 1942
26. Janke Wacław matura 1925 - ksiądz, drużynowy "Błękitnej XIV", rozstrzelany w Brzozogaju k. Gniezna w r. 1939
27. Jarczewski Mieczysław matura 1931 - zaginął
28. Jezierski Artur matura 1930 - zginął podczas bombardowania w r. 1941
29. Karolewski Tadeusz matura 1939 - zginął w r. 1939
30. Karpiński Florian matura 1925 - oficer WP, poległ w r. 1939
31. Kasznica Jan matura 1939 - ppor. WP, poległ w r. 1939
32. Kaźmierski Tadeusz matura 1925 - zginął w obozie koncentracyjnym
33. Kiedacz Zbigniew matura 1928 - ppłk WP, d-ca 15 Pułku Ułanów Pozn., zginął we Włoszech w r. 1944
34. Kopeć Antoni matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
35. Koszewski Henryk wychowanek - zginął w Warszawie
36. Krakowiecki Stefan matura 1923 - drużynowy "Błękitnej XIV", ppor. rez. WP, zginął w Charkowie w r. 1940
37. Król Sławomir matura 1937 - zginął w więzieniu przy ul. Młyńskiej (Poznań) w r. 1942
38. Kryłowicz Bogdan matura 1936 - kurier Warszawa - Londyn, rozstrzelany podczas powstania warszawskiego w r.1944
39. Langner Szczepan matura 1932 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
40. Laskowski Jan Sławomir matura 1936 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
41. Laskowski Lech Kazimierz matura 1928 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
42. Leyk Maksymilian matura 1936 - zamordowany przez Niemców w czasie okupacji
43. Lossow Aleksander wychowanek - zginął w powstaniu warszawskim w r.1944
44. Łakomy Lucjan wychowanek - zginął w więzieniu w Dreźnie w r. 1942
45. Łakomy Marian wychowanek - zginął w więzieniu w Dreźnie w r. 1942
46. Łopiński Florian matura 1922 - ppor. rez. WP, zginął w Charkowie w r. 1940
47. Magiera Lubor wychowanek - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
48. Malicki Bolesław matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
49. Melosik Feliks matura 1922 - por. rez. WP, zginął w Charkowie w r. 1940
50. Mieczkowski Edward matura 1928 - rozstrzelany w r. 1939
51. Mikołajczak Feliks matura1932 - zginął w więzieniu sowieckim
52. Musil Roman matura1939 - zginął w obozie koncentracyjnym
53. Myszak (Myssak) Józef matura1932 - ppor. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
54. Namysł Jan matura1935 - zginął w więzieniu sowieckim
55. Nelke Józef wychowanek - zginął w więzieniu Berlin -Plötzensee w r. 1942
56. Niewiadomski Maksymilian matura 1925 - zginął w oboziekoncentracyjnym
57. Nitecki Roman matura1934 - poległ w kampanii wrześniowejw r. 1939
58. Nowaczyk Mieczysław matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
59. Nowakowski Florian matura 1928 - ppor. rez. WP,zginął w Katyniu w r. 1940
60. Opłotowicz Bronisław matura 1926 - zginął w r. 1945
61. Paczkowski Przemysław matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
62. Padlewski Jerzy matura1932 - zginął w więzieniu Berlin - Moabit w r. 1943
63. Padlewski Roman matura 1932 - kompozytor, ppor. WP, zginął w powstaniu warszawskim w r. 1944
64. Patrzykont Zbigniew matura 1932 - zginął w powstaniu warszawskim w r. 1944
65. Pawlak Janusz matura 1939 - zmarł w więzieniu Berlin-Spandau w r. 1941
66. Pawłowski Przemysław matura 1939 - zginął w Oświęcimiu w r. 1942
67. Pawuła Leon wychowanek - członek ruchu oporu, zginął w więzieniu niemieckim (obozie ?)
68. Perzykowski Jerzy wychowanek - zaginął
69. Pilarski Walerian matura 1939 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
70. Piotrowski Leon matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
71. Polański Maksym matura 1927 - ppor. rez. WP, zginął w Charkowie w r. 1940
72. Przewoźny Mieczysław matura 1939 - zaginął
73. Radziszewski Zbigniew matura 1922 - por. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
74. Ragan Zdzisław matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
75. Ruszczyński Stefan matura 1932 - ppor. rez. WP, zginął w Charkowie w r. 1940
76. Rybicki Edmund matura 1939 - zginął w więzieniu Berlin -Moabit w r. 1942
77. Schneider Bronisław wychowanek - członek ruchu oporu, rozstrzelany przezNiemców
78. Schoenhuber Aleksander wychowanek - zginął w powstaniu warszawskim w r. 1944
79. Serafinowski Ludwik wychowanek - zginął we Włoszech w r. 1944
80. Spychalski Teodor wychowanek - zginął w powstaniu warszawskim w r. 1944
81. Staśkiewicz Kazimierz wychowanek - członek ruchu oporu, zmarł od obrażeń w więzieniu Berlin - Moabit w r. 1942
82. Stein Mieczysław matura 1932 - zginął w tajgach Syberii (ZSRR)
83. Stelmachowski Zbigniew matura 1933 - zginął w więzieniu sowieckim w r. 1941
84. Sulkowski Ryszard matura 1939 - zginął w powstaniu warszawskim w r. 1944
85. Szczepanowski Witold matura 1933 - zastrzelony podczas ucieczki z obozu niemieckiego
86. Szkolny Andrzej matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
87. Szułdrzyński Mieczysław matura 1926 - ppor. rez. WP, zginął w Charkowie w r. 1940
88. Szułdrzyński Tadeusz matura 1926 - por. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940
89. Szuszkiewicz Witold matura 1932 - por. rez. WP, zginął w Charkowie w r. 1940
90. Szyfter Witold matura 1937 - rozstrzelany przez Niemców w Warszawie
91. Śron Tadeusz wychowanek - członek ruchu oporu, zginął w więzieniu Berlin -Plőtzensee w r. 1942
92. Taylor Stanisław wychowanek - poległ w kampani wrześniowej w. r. 1939
93. Thiel Tadeusz matura 1935 - zginął w Oświęcimiu w r. 1940
94. Troczyński Konstanty matura 1925 - nauczyciel, krytyk Literacki, zginął w Oświęcimiu w r. 1942
95. Tworowski Edward matura 1936 - zginął w Forcie VII (Poznań)
96. Tybiszewski Leonard matura 1924 - ksiądz, zginął w Dachau w r. 1942
97. Usarz Tadeusz matura 1939 - zaginął
98. Wasilewski Mieczysław matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
99. Wegenke Kazimierz matura 1923 - ppor. rez.WP, zginął w Katyniu w r. 1940
100. Weselik Witold matura 1931 - zginął w więzieniu przy ul. Młyńskiej (Poznań) w r. 1942
101. Worsztynowicz Mieczysław matura 1938 - poległ w kampanii wrześniowej w r. 1939
102. Zajączkowski Władysław matura 1926 - prawnik - prokurator, zginął w Katyniu w r. 1940
103. Żółtowski Alfred matura 1937 - zginął pod Lwowem w r. 1939
104. Żółtowski Marceli matura 1922 - por. rez. WP, zginął w Katyniu w r. 1940

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

opracował Zbigniew Lesicki