(6kB) (7kB)
Internetowy serwis Wychowanków, Pedagogów i Uczniów
I LO i Gimnazjum im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusze : Poradnik dla organizatorów spotkań jubileuszowych

Poradnik dla organizatorów spotkań roczników jubileuszowych "Marcinka"


pobierz "kartę obecności" jako dokument Worda
Powołajcie zespół organizujący spotkanie rocznika. W skład zespołu powinni wejść przedstawiciele poszczególnych klas. Ukonstytuujcie stałą grupę, komitet organizacyjny rocznika. Sporządźcie harmonogram działań.

Zadania dla zespołu:

 • ustalić listę adresową, uzupełnić spis absolwentów o te osoby, które były w klasie, ale odeszły w trakcie nauki, zdawały maturę później lub gdzie indziej. Ich także zaproście na spotkanie;
 • nawiązać kontakt z nauczycielami; Pamiętajcie o swoich wychowawcach i nauczycielach. Wyślijcie im oficjalne zaproszenie na spotkanie; złóżcie wiązankę kwiatów na grobie tych, którzy odeszli; zadbajcie, by nauczyciel odczuł Wasze dobre uczucia wobec Niego.
 • rozesłać materiały informacyjne: list do koleżanek i kolegów; karta wychowanka; zaproszenie do wstąpienia do Stowarzyszenia; informację o Stowarzyszeniu i jego działaniach; blankiet przekazu bankowego z numerem konta;
 • Uwaga!
  Każdy uczestnik spotkania jubileuszowego powinien posiadać identyfikator.
  Identyfikatory rozprowadza Stowarzyszenie
  Nabycie identyfikatora jest formą darowizny na rzecz społeczności "Marcinka". Pieniądze uzyskane z tych darowizn przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych spotkania oraz realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 1. Korespondencję prowadźcie na papierze firmowym Stowarzyszenia (logo).
 2. Zaprowadźcie kartotekę Kart wychowanka dla swojej klasy i rocznika
 3. Tak planujcie fundusze spotkań, aby wzbogacić Szkołę o pomoce naukowe.
  Składniki kosztów: identyfikator, spotkanie towarzyskie, pamiątki - np. krawat "Marcinka"
 4. Gromadźcie pamiątki o absolwentach, nauczycielach, Szkole
 5. Wpłacajcie pieniądze na konto Stowarzyszenia:
  Stow. Wych. Gim. i Lic. im. K Marcinkowskiego, ul. Bukowska 16; 60 - 809 Poznań.
  Konto: 54 1090 1362 0000 0000 3601 8123
 6. Przygotujcie listę adresową rocznika wraz z dodatkowymi informacjami, np. czym kto się zajmuje, rodzina itp. i zadbajcie, by dotarła do wszystkich.
 7. Utwórzcie bazę adresów internetowych i przekażcie ją do naszej ogólnej bazy danych.
 8. Zadbajcie, by rocznik pozostawił po sobie trwałą pamiątkę w szkole.
 9. Załóżcie np. Klub Biznesmena. (?) Zorganizujcie wymianę adresów. Zadbajcie o pamiątkę ze spotkania (wspólne zdjęcie, plakietka. dyplom z autografami, specjalne wydanie gazetki klasowej - najciekawsze są oryginalne pomysły ).
 10. Zorientujcie się, kto potrzebuje pomocy. Niektóre klasy założyły fundusz stypendialny dla dzieci koleżanek i kolegów.
Przygotujcie program spotkania towarzyskiego.
 1. Sala, w której odbywa się spotkanie, musi być nagłośniona, inaczej nie będzie możliwy dialog.
 2. Wybierzcie gospodarza, mistrza ceremonii spotkania.
 3. Wprowadźcie elementy wspólnej zabawy, np. Zorganizujcie aukcję obrazów lub innych fantów; przeprowadźcie konkurs na najzabawniejsze zdarzenie w klasie, roczniku, zorganizujcie plebiscyt na najciekawszego nauczyciela w Twojej klasie

Zadania Szkoły i Zarządu Stowarzyszenia

 1. Przygotować przyjęcie dla roczników przedwojennych i tuż powojennych w stołówce i zorganizować opiekę młodzieży nad Nimi.
 2. Przygotować aulę i sale lekcyjne do spotkania klas - kawiarenki przygotowane przez młodzież
 3. Otworzyć wszystkie wejścia do budynku.
 4. Umożliwić parkowanie samochodów na boisku szkolnym.
 5. Poczty sztandarowe Szkoły i Błękitnej Czternastki powinny wziąć udział w oficjalnych momentach - msza św., spotkanie w auli.
 6. Zapewnić udział uczniów w liturgii.
 7. Przygotować przyjęcie dla emerytowanych nauczycieli i pracowników Szkoły w pokoju nauczycielskim i zapewnić opiekę uczniów nad Nimi.
 8. Zorganizować wystawy informujące o dorobku Szkoły, np. wystawy: Biblioteka Absolwentów, prace malarskie uczniów.