(6kB) (7kB)
Internetowy serwis Wychowanków, Pedagogów i Uczniów
I LO i Gimnazjum im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kalendarium : Rok 2007

Zapewne zamieszczone tu informacje nie wyczerpują wszelkich zdarzeń związanych z "MARCINKIEM" jakie mają miejsce w 2007 roku. Jeśli wiesz coś więcej - podziel się z nami swoją wiedzą (wybierz z menu opcję : >>KONTAKT<< i opisz to co Twoim zdaniem warte jest wyeksponowania na stronach serwisu www.marcinek.net)

SPOTKANIE OPŁATKOWE

14.01.2007
"Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z którego się w swym czasie wypłacać winniśmy."
Karol Marcinkowski

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
serdecznie zaprasza Wychowanków i Profesorów na tradycyjne
spotkanie opłatkowe naszej społeczności
w niedzielę 14 stycznia 2007 r. o godz. 17:00
do salki akademickiej w kościele O. O. Dominikanów przy al. Niepodległości.

Poprzedzi je msza św. o g. 16:00. Kolędy śpiewać będą absolwenci "Marcinka"- soliści Teatru Wielkiego oraz chór pod dyrekcją prof. Antoniego Grochowalskiego.


Stowarzyszenie zaprasza również roczniki jubileuszowe
(1947, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2002)
do podjęcia działań organizacyjnych związanych ze spotkaniami koleżeńskimi,
które odbędą się 12 maja 2007 r.


Spotkania organizacyjne Stowarzyszenia odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18 w sali 13 "Marcinka".Proszę przyjąć serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2007 roku.
Członkowie Zarządu : Jerzy Pomin, Kasia Michalska Kołacz
Prezes Stowarzyszenia : Gerard Sowiński
zobacz zdjęcie ze spotkania opłatkowego

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE

12.05.2007
zobacz zdjęcia z tego spotkania
(fotografie udostępnił Włodziemierz Wójcicki)
przeczytaj mowę prezesa Stowarzyszenia wygłoszoną w auli szkolnej
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
zaprasza serdecznie na tradycyjne spotkanie jubileuszowe maturzystów
Z roczników przedwojennych oraz z lat: 1947, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2002.
Spotkanie odbędzie się 12 maja br.

Szczegółowe informacje otrzymacie od komitetów organizacyjnych roczników, które spotykają się po raz kolejny zawsze w ostatnie czwartki miesiąca: 29 marca, 26 kwietnia oraz 10 maja o godz. 18,00 w Szkole w sali 13.
Jeżeli nie podjęliście jeszcze działań organizacyjnych, to zróbcie to zaraz.
Bardzo prosimy koleżanki i kolegów o rozpowszechnianie tej informacji wśród naszej społeczności.

Prezes Stowarzyszenia
Gerard Sowiński