(6kB) (7kB)
Internetowy serwis Wychowanków, Pedagogów i Uczniów
I LO i Gimnazjum im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie Wychowanków : Kontakt

Informacja o Stowarzyszeniu

Otwarte zebrania Stowarzyszenia odbywają się w Szkole w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:00
Adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego
60 - 809 Poznań, ul. Bukowska 16

Strona internetowa: www.marcinek.net

NIP: 781 -13 - 83 - 731
Konto:
54 1090 1362 0000 0000 3601 8123
Bank Zachodni WBK S.A.
Adres Banku: BZ WBK S.A. VI Oddział Poznań
PL. Wolności 15
60 - 967 Poznań
Konto walutowe: WBK PPL PP XXX 54 1090 1362 0000 0000 3601 8123

Kontakty

Gerard Sowiński - Barnaba tel./fax 061 822 96 98,
(0603) 054 666
e-mail: sowinh@amu.edu.pl
Marek Barałkiewicz (matura 1968 ) tel./fax 061 879 61 96,
(0608)092 755
e-mail: baralkiewicz@wp.pl
Robert Drobnik (matura 1978) tel. 061 877 61 94,
(0601) 892 079
e-mail: drobas@po.home.pl
Teresa i Krzysztof Krokowiczowie (matura 1974 i 1968) tel. 061 867 26 03,
(0601) 788 393
e-mail: bhk@bhk.poznan.pl
Krzysztof Lipiak (matura 1978) tel. 061 813 70 59 ;
(0696) 129 824
e-mail: klamki@klamki-lipiak.pl
Zbigniew Lesicki (matura 1960) tel. 061 866 82 05 e-mail: mzlesiccy@wp.pl
Szymański Leonard (matura 1956) tel. 061 848 12 27;
0602 577 742
e-mail: leonards@icpnet.pl
Bogusław Kasprzak (matura 1960) tel. 061 848 33 08;
(0602) 643 349
e-mail: bonus@icpnet.pl;
bonus@bonus.poznan.pl