(6kB) (7kB)
Internetowy serwis Wychowanków, Pedagogów i Uczniów
I LO i Gimnazjum im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie Wychowanków : Komunikaty

link do oficjalnej strony Stowarzyszenia:

 
www.stowarzyszenie.marcinek.poznan.pl

KALENDARZ
Stałych uroczystości, imprez i spotkań społeczności wychowanków "Marcinka" w roku szkolnym 2007

12.05.2007 - SOBOTA

zobacz zdjęcia ze spotkania jubileuszowego
Program spotkania roczników jubileuszowych. Matura 1947,52,57,62,67,72,77,82,87,92,97,2002
godz. 15.00 uroczysta msza św. w kościele św. Michała Archanioła przy ul Stolarskiej. Mszę odprawi ks. biskup prof. Marek Jędraszewski (matura 1967);

godz. 16.00 Spotkanie w auli Szkoły z Dyrekcją, Wychowawcami, Nauczycielami, Zarządem Stowarzyszenia i Młodzieżą pod hasłem: Szkoła gości swoich wychowanków - wychowankowie swojej szkole..

godz: 16.30 Spotkanie z zaproszonymi przez organizatorów rocznika wychowawcami, nauczycielami, przyjaciółmi, koleżankami i kolegami w kawiarenkach klasowych i w salach lekcyjnych;

  Zwiedzanie Szkoły oraz wystaw okolicznościowych: Biblioteka Absolwentów, malarstwo uczniów;

  Zdjęcia pamiątkowe na tle Szkoły z wychowawcą, nauczycielami, koleżeństwem oraz przy szkolnym pomniku Patrona.

  Dawnych wspomnień czar ...
 • Spotkania grup koleżeńskich -
 • Błękitna Czternastka (harcówka),
 • Tygodnik Żakowski (sala nr 8),
 • chór (aula), inne.

 •   Sprzedaż wydawnictw i pamiątek Stowarzyszenia ( m. in. krawaty "Marcinka", My z "Marcinka")

  godz. 20.00 Spotkania towarzyskie rocznika w :................................................................................................................

    Wychowanków z roczników przedwojennych, rocz. 1947 oraz nauczycieli zapraszamy na kawę i ciastka do pokoju nauczycielskiego.

  KALENDARZ
  Stałych uroczystości, imprez i spotkań społeczności wychowanków "Marcinka" w roku szkolnym 2006

  14.12.2006

  ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
  Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w naszej Szkole w czwartek, 14 grudnia 2006 r. - I termin - godz. 17:00; II termin - godz. 18:00.
  W przypadku braku kworum w I terminie uchwały podjete w II terminie, zgodnie z § 23 naszego Statutu, mają moc obowiazującą bez wzgledu na liczbę obecnych.
   Zarzad proponuje nastepujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Prezydium Zgromadzenia
  3. Wybór Komisji Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
  4. Sprawozdanie z pracy Zarzadu za okres od 28 listopada 2002 r. do 14 grudnia 2006 r.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  6. Dyskusja
  7. Udzielenie absolutorium ustepujacemu, zgodnie z & 21 Statutu, Zarzadowi
  8. Wybór nowych władz Stowarzyszenia - Zarzadu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego
  9. Uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia oraz nowych stawek wpisowego i składek członkowskich
  10. Wolne głosy i wnioski
  11. Podjęcie uchwał Zgromadzenia
  12. Zakończenie obrad Zarzad prosi uprzejmie o rozpowszechnianie wśród Koleżanek i Kolegów szkolnych informacji o Zgromadzeniu oraz zaproszenie ich do grona członków naszego Stowarzyszenia. Deklaracje członkowskie można będzie otrzymać przed spotkaniem. Zarząd przypomina również i goraco prosi o uregulowanie zaległych składek zgodnie ze złożoną deklaracją. Można tego dokonać poprzez wpłaty na konto lub u skarbnika przed spotkaniem.

   Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
   Gerard Sowinski
   Prezes Stowarzyszenia

  13.05.2006

  SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
  zobacz zdjęcia z tego spotkania
  (fotografie udostępnił Włodziemierz Wójcicki)
  Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu
  zaprasza serdecznie na tradycyjne spotkanie jubileuszowe maturzystów z roczników

  przedwojennych oraz z lat: 1946, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96, 2001,

  które odbędzie się 13 maja br o godz. 15,00 mszą w kościele przy ul Stolarskiej. O g. 16,00 spotykamy się w "Marcinku", a wieczorem bawimy w wynajętych lokalach.

  Szczegółowe informacje otrzymacie od komitetów organizacyjnych roczników, które spotykają się po raz kolejny w ostatnie czwartki miesiąca: 26 stycznia, 23 lutego, 30 marca, 27 kwietnia o godz. 18:00 w Szkole w sali 13.

  Jeżeli nie podjęliście jeszcze działań organizacyjnych, to zróbcie to zaraz.

  Zapraszamy na spotkanie również wszystkich stęsknionych za przyjaciółmi z "Marcinka".

  Bardzo prosimy koleżanki i kolegów o rozpowszechnianie tej informacji wśród naszej społeczności.

  PREZES STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓ MARCINKA
  GERARD "BARNABA" SOWIŃSKI
  jeżeli chcesz wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych
  pobierz zamieszczony tu formularz zgłoszeniowy
  wypełnij i wyslij do nas mailem na adres : my_z_marcinka@marcinek.net

  aby pobrac formularz kliknij tutaj prawym przyciskiem myszy i wybierz "zapisz element docelowy jako"
  - spowoduje to zapisanie formularza na dysku.


  KALENDARZ
  Stałych uroczystości, imprez i spotkań społeczności wychowanków "Marcinka" w roku szkolnym 2004/2005

  24/25.09.2004

  Piknik wychowanków w Piłka Młyn k. Obornik. Przy ognisku i pieczonym dziku - opowieści, wspominki, pieśni, podsumowania i plany. Nocleg w Ośrodku –wpisowe: 80,00zł.
  kliknij tu aby zobaczyć zdjęcia Z PIKNIKU
  (fotografie Włodzimierza Wójcickiego)

  25.09.2004 (ostania sobota wrzesnia)

  XXXVIII Rajd do Dąbrówki Ludomskiej – miejsca śmierci Karola Marcinkowskiego. Rajd dla wychowanków i ich Rodzin połączony z rajdem szkolnym dla klas pierwszych.
  kliknij tu aby zobaczyć zdjęcia Z RAJDU
  (fotografie Roberta Drobnika)

  07.11.2004

  w rocznicę śmierci Patrona – msza św. w intencji Patrona, nauczycieli i wychowanków w kościele p.w. św. Wojciecha na Wzgórzu św. Wojciecha.

  25.11.2004 (ostatni czwartek listopada)

  O godz. 18.00 w sali nr 13 odbyło się spotkanie przedstawicieli roczników "JUBILEUSZOWYCH" w 2005r. Przypominamy, że są to roczniki: wszystkie do 1939r. oraz 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005r.
  Zapraszamy również inne roczniki!

  16.01.2005 (trzecia niedziela stycznia)

  g. 16:00 – msza św. w kościele O.O. Dominikanów i spotkanie opłatkowe.
  Organizuje: Jerzy Pomin

  22.01.2005

  V Wielki Karnawałowy Bal Marcinka
  Komitet organizacyjny: Jerzy Pomin, Tadeusz Mazurczak, Robert Drobnik, Marek Barałkiewicz, Teresa i Krzysztof Krokowiczowie, Ryszard Ciesielski, Gerard Sowiński.  

  14/15.05.2005

  Spotkanie pokoleń z okazji jubileuszu matur. Organizują: komitety organizacyjne roczników jubileuszowych: do 1939r., 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005r. Zapraszamy również inne roczniki!

  14.05.2005

  godz. 16:00 – uroczyste odsłonięcie posagu Karola Marcinkowskiego na terenie Szkoły.

  Czerwiec 2005

  konkurs na najlepszą pracę maturalną z języka polskiego. Organizuje: Gerard Sowiński

  Inne stałe przedsięwzięcia:

   
  Uzupełnianie zbiorów Biblioteki Absolwentów „Marcinka”.
  Organizuje: biblioteka szkolna
   
  Działanie zespołu konsultantów dla młodzieży naszej Szkoły.
  Skład zespołu: prawnik, psycholog, lekarze – ginekolog, dermatolog.
  Organizuje: Gerard Sowiński
   
  Prowadzenie tablicy informacyjnej o ludziach z „ Marcinka”.
  Organizuje: Zbyszek Lesicki
   
  Otwarte spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia odbywają się
  w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:00 w Sali 13.

  Adres Stowarzyszenia:

  Stowarzyszenie Wychowanków Gminazjum i Liceum

  im. Karola Marcinkowskiego, ul.Bukowska 16, 60-809 Poznań.


  Konto:


  54 1090 1362 0000 0000 3601 8123


  Na konto prosimy wpłacać darowizny, składki członkowskie Stowarzyszenia oraz datki na realizację

  projektu posągu Patrona. Na przekazie warto określić przeznaczenie wpłaty.


  Zapraszamy do częstego dowiedzania naszej strony internetowej:

  www.marcinek.net

  na stronie przybywają wciąż nowe: wiadomości, komunikaty, opracowania i zdjęcia.