(6kB) (7kB)
Internetowy serwis Wychowanków, Pedagogów i Uczniów
I LO i Gimnazjum im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie Wychowanków : Skład Zarządu

Zarząd

Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2006 roku.
 1. Gerard Sowiński - prezes
 2. Leonard Szymański - wiceprezes
 3. Marek Barałkiewicz - wiceprezes
 4. Robert Drobnik - wiceprezes
 5. Teresa Krokowicz - skarbnik
 6. Katarzyna Kołacz - sekretarz
 7. Bogusław Kasprzak
 8. Zbigniew Lesicki
 9. Krzysztof Lipiak
 10. Michał Pankowski
 11. Andrzej Siekierczak
 12. Przemysław Smulski
 13. Piotr Szałamacha
 14. Włodzimierz Wójcicki
 15. Zbyszek Wybicki
Komisja Rewizyjna:
 1. Jan Klafkowski - przewodniczący
 2. Ryszard Ciesielski
 3. Krzysztof Krokowicz
 4. Jacek Porawski
Sąd Koleżeński:
 1. Zbigniew Kruger - przewodniczący
 2. Władysław Krokowicz
 3. Tadeusz Mazurczak
 4. Jerzy Pomin