(6kB) (7kB)
Internetowy serwis Wychowanków, Pedagogów i Uczniów
I LO i Gimnazjum im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie Wychowanków : Skład Zarządu

Zarząd

Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2014 roku.
 1. Gerard Sowiński - prezes
 2. Teresa Krokowicz - skarbnik
 3. Robert Drobnik - wiceprezes
 4. Krzysztof Lipiak - wiceprezes
 5. Włodzimierz Wójcicki - sekretarz
 6. Krzysztof Krokowicz
 7. Zbigniew Lesicki
 8. Zbyszek Wybicki
 9. Tadeusz Tomaszewski
 10. Katarzyna Bekasiak
 11. Marek Barałkiewicz
Komisja Rewizyjna:
 1. Marek Gadziński
 2. Przemysław Smulski
 3. Michał Pankowski
Sąd Koleżeński: